Cechner Antonín - Soupis památek historických a uměleckých - Kliknutím zavřít